Biologisch voedsel
Biologisch voedsel in opmars. Steeds meer mensen stappen bewust over op biologisch voedsel.

Recordverkoop biologisch voedsel
20-12-2010 - De verkoop van biologisch voedsel is de afgelopen drie kwartalen met 20 procent gestegen. Dat is de grootste groei in tien jaar. De omzet van biologisch eten was in die periode 229 miljoen euro. De totale supermarktomzet steeg in negen maanden met 1,8 procent.
In vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2009 werd er vooral meer biologische zuivel verkocht; daarvan ging 37 procent meer over de toonbank. Ook kiezen consumenten vaker voor biologische koffie, thee en cacao (+40 procent) en vleeswaren (+31 procent).
Volgens de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw hebben consumenten steeds meer behoefte aan authentieke en eerlijke producten. Ook speelt mee dat het assortiment groter wordt. De Taskforce schat dat er nu zo'n dertig A-merken een biologische variant hebben.

Speciaalzaken
Supermarkten maken ongeveer de helft uit van de totale omzet van biologisch voedsel. De andere helft wordt verkocht in speciaalzaken, bedrijfsrestaurants, webwinkels en markten, zegt de Taskforce. Daarvan komen de cijfers pas in april 2011. De Taskforce liet in september al weten dat er in 2010 waarschijnlijk voor meer dan 700 miljoen euro aan biologisch voedsel wordt verkocht.
Bron: nos.nl


Is biologisch voedsel gezonder?

Mensen kopen biologische producten onder meer vanwege de smaak en omdat ze denken dat deze producten gezonder zijn dan niet-biologische producten.
Onderzoek naar individuele producten laat zien dat biologische producten in het algemeen minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten en soms minder nitraat dan gangbare producten. In sommige biologische producten zijn hogere gehaltes gemeten aan vitamines en mineralen. Van biologische melk is aangetoond dat de melk tot 4x hogere gehaltes meervoudig onverzadigde vetzuren bevat. Dit komt omdat biologische koeien zomers gegarandeerd buiten lopen en gevarieerd gras en kruiden eten. Deze koeien zijn trouwens ook minder vaak ziek. Ook zit er soms minder water in biologische producten.
In het algemeen is volgens de officiële wetenschappelijke standaards nog niet hard aangetoond dat biologisch voedsel gezonder is dan ‘gewoon’ voedsel, maar de aanwijzingen stapelen zich op. Duidelijk is wel dat biologische landbouw milieuvriendelijker is dan de gangbare, en dat is per saldo voor ons allen ook gezonder.
 
Consumenten kopen wéér meer biologische voeding

▲Top

2010 wordt recordjaar

Supermarkten hebben in de eerste drie kwartalen van 2010 opnieuw meer biologische producten verkocht. De omzet steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2009 met 20% naar 229 miljoen euro - de grootste groei ooit in de afgelopen tien jaar.

Zuivel is met 37% de grootste stijger, gevolgd door koffie/thee/cacao (40%) en vleeswaren (31%).
Houdbare producten, de zgn. kruidenierswaren, zijn met een duidelijke inhaalslag bezig en groeien 28%. De komst van meer biologische huismerken en het feit dat A-merken hun productlijn aanvullen met een biologische variant zijn hiervoor verantwoordelijk. Er zijn naar schatting nu zo'n 30 A-merken met een biologische variant.

De omzet in biologische voeding groeit hiermee twaalf keer harder dan de totale supermarktomzet in Nederland groeit (1,8%), becijferde het LEI in opdracht van de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw. Opvallend is dat de supermarkten die een breder assortiment aanbieden ook de grootste groei realiseren.

Supermarkten maken ongeveer de helft uit van de totale bio-consumentenomzet. De overige omzet wordt gerealiseerd in speciaalzaken, bedrijfsrestaurants, webwinkels, boerenmarkten en verkoop bij de boer. De cijfers hiervan worden alleen jaarlijks verzameld. De omzet van biologisch in de horeca, de vrijetijdsmarkt (pretparken, dierentuinen e.d.) en op evenementen zoals bijvoorbeeld Lowlands, die niet worden gemeten, komt hier nog bij.
Ook buiten de traditionele food retail kanalen zijn steeds meer biologische producten verkrijgbaar. Zo is recentelijk Kruidvat met biologische producten op de markt gekomen en bieden Hema en Ikea biologische producten aan in hun restaurants en in hun winkels.

Het succes van biologische voeding is een belangrijke pijler en stimulans voor de verduurzaming van de totale voedselmarkt. Internationale regelgeving geeft de biologische productie een speciale en unieke positie in de markt. De introductie afgelopen zomer in heel Europa van een nieuw logo dat op termijn de nationale logo's zoals het EKO-merk zal gaan vervangen, moet bijdragen aan de herkenbaarheid van biologisch geproduceerde voeding en daarmee aan de verdere groei.

In de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw werken marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties samen aan marktontwikkeling door activering van de consumentenvraag.

In april 2011 worden gedetailleerde cijfers voor de totale biologische omzet in 2010 gepubliceerd.
Bron: Task Force MBL

 

Bio-Monitor 2009: biologische landbouw en consumentenbestedingen blijven groeien

▲Top

Persbericht TaskForce Marktontwikkeling Biologische Landbouw:

In 2009 heeft de consument 10,8% meer besteed aan biologische voeding. Ook groeide het areaal biologische landbouwgrond en schakelden meer boeren om naar biologische teelt. Dit blijkt uit de Bio-Monitor 2009.

De consumentenbestedingen aan biologische voedingsmiddelen zijn in 2009 met 10,8% gegroeid van € 583,4 naar € 646,6 miljoen. De totale foodmarkt groeide met 1,9% naar 27,9 miljard euro. De biologische consumptie groeide dus ruim vijf keer harder dan de totale consumptie. Anders gezegd: van de groei van de consumentenbestedingen aan voedsel in 2009 nam biologisch een achtste deel voor haar rekening. De onafgebroken groei in de afgelopen tien jaar bevestigt de trend dat biologisch voor de consument steeds normaler wordt. De economische crisis heeft hier per saldo weinig invloed op gehad.

Het gemiddelde marktaandeel van de biologische voeding in Nederland is in 2009 gegroeid van 2,1 naar 2,3%. Uitschieters naar boven zijn eieren (7,6%), zuivel (4,9%) en AGF (4%). De droge kruidenierswaren drukken het gemiddelde: 1,4% marktaandeel.

De groei van de bestedingen aan biologische producten heeft plaatsgevonden binnen alle verkoopkanalen. De bestedingen in de supermarkten stegen net als in 2008 met ruim 11%, in de speciaalzaken met 8%, in de catering met 21,5% en in de groep 'overige kanalen', waartoe webwinkels, boerenmarkten en huisverkoop behoren, met 10,5%. De Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, waarin marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties samenwerken heeft hiermee haar doelstelling van jaarlijks 10% groei ook in 2009 gehaald.

Van alle biologische producten werd 44,2% in de supermarkten verkocht, 39,2% in de speciaalzaken en 8,7% in de catering. Het marktaandeel biologisch is in de versgroepen nog steeds aanzienlijk groter dan in de kruidenierswaren. Van alle biologische verkopen betreft 68,2% versproducten tegen 31,8% houdbare producten. Voor de totale voeding in Nederland ligt deze verhouding op 48,9% versus 51,1%.

Het areaal biologische landbouwgrond in Nederland is afgelopen jaar met 2,9% toegenomen. Dat is een opvallend contrast met de trend dat de totale hoeveelheid landbouwgrond in Nederland al jaren afneemt. Kennelijk zien boeren toekomst in biologische bedrijfsvoering. Er waren in 2009 in Nederland 1488 biologische boeren en tuinders met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 36,7 hectare. Op 2,7% van het Nederlandse agrarisch areaal wordt nu biologisch gewerkt.

Internationaal
De wereldwijde bestedingen aan biologisch lagen eind 2008 (recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar) op € 34,6 miljard. Ten opzichte van 2007 zijn deze gestegen met circa 10% (Nederland in 2008: 12,4%). Sinds 2002 is de wereldwijde biologische omzet bijna verdubbeld. In Europa is Nederland een goede middenmoter. Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen halen marktaandelen tot 6%, en biologische arealen tot wel 15,9%. De helft van de Europese landen blijft nog onder de 2% marktaandeel.
biologica.nl


Lees hieronder artikelen over de laatste 5 jaar biologisch eten en voedsel

Vraag naar biologisch voedsel stijgt

▲Top

4-02-2008
Er is zoveel vraag naar biologisch voedsel, dat producenten en verkopers in het Groene Hart het soms nauwelijks meer kunnen bijbenen.

Biologisch geteelde groenten zijn lekkerder. Die groei zet de komende jaren alleen maar door, is de verwachting.
http://www.ad.nl/groenehart/article2023116.ece

 

Biologisch geproduceerd voedsel

▲Top

18-02-2008
De Nederlandse vrouw zoekt puurheid in producten en maakt zich tegelijkertijd zorgen over de eerlijkheid van producten en over het milieu. 88% van de ondervraagde vrouwen is voorstander van biologisch geproduceerd voedsel. Wederom is de wens voor meer puurheid in het dagelijkse leven lastig vorm te geven, want maar 21% koopt ook echt bij voorkeur biologische producten en een minderheid van de vrouwen (42%) let in de praktijk op welke toevoegingen er precies in voedsel en drinken zit.
Vrouwen hechten veel waarde aan eerlijkheid in producten: 97% van alle vrouwen vindt dat fabrikanten eerlijk moeten zijn op hun verpakkingen en niet een mooier beeld van de werkelijkheid moeten schetsen. Het overgrote deel van de Nederlandse vrouwen (85%) geeft dan ook de voorkeur aan producten die simpel, eenduidig, echt en puur overkomen.
http://www.huishoudbeurs.nl/Pers

 

Omzet biologisch brood groeit fors

▲Top

4-04-2007

Speciaalzaken hebben in 2006 fors meer biologische producten verkocht. Ook supermarkten lieten een flinke verkoopstijging zien. Brood steeg met 14 procent.
Omzet biologisch brood groeit fors

Dat blijkt uit de jaarlijkse Bio-Monitor die vandaag (woensdag) werd gepresenteerd tijdens het tiende Bio-Congres in de De Steeg. Natuurvoedingswinkels groeiden harder dan de supermarkten en plusten met 9,6 procent tot 197,2 miljoen euro. Supermarkten verkochten in 2006 voor 199,6 miljoen euro aan biologische producten. Ten opzichte van 2005 is dat een groei van 9,2 procent. De totale verkopen van biologische levensmiddelen groeiden daardoor in 2006 met 9,4 procent naar 460,3 miljoen euro. Ter vergelijking: de totale levensmiddelenverkopen stegen vorig jaar met 3 procent.

Marktaandeel
Supermarkten hebben binnen biologisch nu een marktaandeel van 43,4 procent, bio-speciaalzaken, biologische slagers en agf-winkels 42,8 procent. Bij brood steeg de omzet met 14 procent naar 29 miljoen euro. Dagverse biologische zuivel (excl. kaas en boter) doet het goed bij de consument met een omzet van 77 miljoen euro. Het marktaandeel zuivel steeg van 3,4 naar 3,8 procent. Het marktaandeel vlees steeg naar 2,3 procent bij een omzet van 57,6 miljoen euro. Het marktaandeel agf klom naar 2,1 procent (2005: 1,8 procent).

 

Verplicht Europees logo voor biologisch product

▲Top

19-12-2006

Biologische producten krijgen een Europees biologisch logo. De producten moeten uit tenminste 95 procent biologische ingrediënten bestaan. Dat heeft de Europese landbouwraad vandaag besloten.
Daarnaast is geregeld dat op etiketten van andere producten kan worden vermeld dat er biologische ingrediënten in zitten. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om aardbeienyoghurt gemaakt van yoghurt en biologische aardbeien in het schap te vinden. Het EKO-keurmerk mag blijven bestaan. De verordening gaat in 2009 in.
De regels voor de etikettering van biologische producten zijn verbeterd. In de EU-landbouw- en visserijraad van vandaag is daar overeenstemming over bereikt. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is blij omdat op deze manier een bijdrage wordt geleverd aan het vergroten van de productie van de biologische landbouw.

Agrarisch dagblad

 

Consument wil meer betalen voor biologisch voedsel in supermarkt

▲Top

19-12-2006

Consumenten zeggen bereid te zijn 20 tot 25 procent meer te betalen voor de aanschaf van biologische producten. Ze kopen het biologisch voedsel omdat ze het lekker, gezond of van een hoge kwaliteit vinden.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Landbouw is gehouden. Daarbij werd in tien supermarkten, waaronder in Coevorden en Uithuizen, geëxperimenteerd met een prijsverlaging voor biologische producten. De onderzoekers concluderen dat een prijsverlaging leidt tot een grotere omzet voor de winkeliers. Maar er is volgens hen meer nodig dan alleen een lagere prijs om tot het kopen van meer biologisch voedel aan te zetten.

Tijdens het prijsexperiment werden de prijzen van de biologische producten tussen de 5 en 40 procent in prijs verlaagd. De effecten daarvan waren voor elk product anders. Over het algemeen leidt een prijsverlaging van 10 procent tot een 10 tot 20 procent hogere verkoop. De prijzen van melk, champignons, aadappelen, varkensvlees en rijst kunnen echter niet te veel worden verlaagd, omdat de winkeliers er anders niets meer op verdienen. Dat bezwaar geldt niet voor eieren, rundergehakt en muesli.

Minister Cees Veerman van Landbouw is blij met de resultaten van het onderzoek. "Het is op zich logisch dat bij prijsverlagingen mensen meer kopen. Maar het onderzoek laat ook zien dat andere factoren ook, of wellicht een grotere, invloed hebben op het koopgedrag. Zoals de zichtbaarheid in het schap en de presentatie van het biologisch product in zijn geheel."

Hoewel de beslissing volgens hem is aan zijn opvolger, zegt Veerman niet veel te zien in een blijvende subsidie om lagere prijzen voor biologisch voedsel mogelijk te maken. "Als we de prijzen met 15 procent verlagen, kost dat per jaar 83 miljoen euro. Prijssteun is altijd marktverstorend en werkt fraude in de hand."
 

 

Run op Duits biovlees na schandaal

▲Top

12 - 09 - 2006

Misselijk van het 'Gammelfleisch'-schandaal, laden veel Duitsers nu biologisch vlees in hun winkelwagen. Het vlees vliegt de winkel uit, sinds bekend werd dat een groothandelaar bedorven vlees op de markt heeft gebracht.

'We zien een duidelijke toename van de vraag naar biovlees', zei de woordvoerder van de grote Duitse natuurwinkelketen Alnatura tegen een verslaggever van het Duitse persbureau DPA. In enkele van de 25 filialen was het vlees vorige week uitverkocht.
Het bedorven vlees dat in Duitsland voor veel opschudding heeft gezorgd, was afkomstig van een Beierse groothandelaar. Hij leverde vlees aan 2500 klanten in Duitsland en vijftig in omringende landen, waaronder Nederland. Volgens de Beierse politie had de man 60 ton oud vlees op voorraad dat tot 4 jaar over datum was. De houdbaarheidsstickers waren vervangen nadat de datum was verlopen. Woensdag pleegde de groothandelaar zelfmoord.
De Duitse media publiceren dagelijks nieuwe berichten over het vleesschandaal. Ook in koelcellen elders in het land zijn de autoriteiten op partijen oud vlees gestuit.
De Duitse Bond voor Milieu en Natuurbescherming raadt consumenten aan biologisch vlees kopen. Volgens de bond is er bij biologisch vlees minder overproductie en wordt het vlees in de regel niet lange tijd opgeslagen in koelcellen. Bovendien staat de kwaliteit van biologisch vlees minder onder druk omdat het niet zo goedkoop mogelijk wordt geproduceerd.
Bron: OneWorld

 

Nieuw lespakket over biologisch voedsel voor basisschool

▲Top

9-09-2006
Vele duizenden basisscholieren gaan deze maand aan de slag met lesmateriaal van Kids for Animals en stichting Biologica over biologisch voedsel en het welzijn van landbouwdieren. De bedoeling is om de kinderen bewust te maken van de oorsprong van hun voeding en bovendien te attenderen op biologische schoolmelk.
Het lespakket is intussen al door meer dan honderd scholen uit alle delen van Nederland besteld en de verwachting is dat dit aantal zal groeien tot minstens vierhonderd in de komende weken.
Uiteraard hopen Kids for Animals en Biologica met het nieuwe materiaal te bereiken dat de scholen en leerlingen na de lessen zich meer bewust zijn van de oorsprong van hun voeding. De school of de klas kan daar in de praktijk vorm aan geven door over te stappen op biologische schoolmelk.

Bron: Dierenbescherming

 

CHIQUITA MAAKT WERK VAN BIO

▲Top

13-07-2006

Afgelopen maand werd duidelijk dat Chiquita bezig is met het produceren van Chiquita Bio Bananen. Volgens de multinational moet het mogelijk zijn om deze bananen binnen twee jaar op de markt te brengen. Dit als aanvulling op de gangbare Chiquita's.

Het pad van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werd eind vorig jaar al zichtbaar. De reguliere Chiquita bananen op de Nederlandse markt kregen een certificatie van de Rainforest Alliance. Deze certificering betekent dat er milieuvriendelijker wordt geproduceerd op de plantages dan bij reguliere teelt. Ook wordt er op gelet dat de arbeidsomstandigheden beter zijn dan wat gebruikelijk is.

De certificering van de Rainforest Alliance is een grote stap voorwaarts ten opzichte van de productieomstandigheden in het verleden. Maar de criteria zijn duidelijk minder streng dan de milieu-criteria van biologisch. En ook de sociaal-economische criteria van fairtrade labels als Max Havelaar worden niet gehaald.

De meest verantwoorde banaan blijft dan ook een dubbel gecertificeerde banaan. Bijvoorbeeld de Eko-Oké banaan van Agrofair. Deze is zowel biologisch als fairtrade gecertificeerd.

 

Ook steeds meer biologisch voedsel in bedrijfsrestaurants.

▲Top

In Nederland werd in 2005 ruim 467 miljoen euro aan biologische producten uitgegeven. Dat was 1,4% meer dan het jaar ervoor, maar ook het aandeel op de totale bestedingen groeide. De biologische markt groeide dus harder dan gemiddeld. Nu is dat aandeel nog 2%, maar de overheid streeft naar 5%, het liefst in 2007. Cateraars, en dan met name de bedrijfsrestaurants, maken steeds meer gebruik van ecologische producten: zij zorgden voor 22% meer omzet, tegen een gemiddelde omzetgroei van 3%. Ook internet werd populairder: de webwinkels zagen de gezamenlijke omzet met 10% groeien. Daarentegen daalde de omzet in biologische producten bij de supermarkten.

Biologische eters kopen trouwens aanmerkelijk meer groente en fruit dan de gemiddelde consument: dit maakt 33% van de biologische omzet uit, tegen 12% op de totale voedingsmarkt. Maar al dat groente en fruit wordt niet vaak in de supermarkt gekocht. Daar zijn melk en yoghurt verreweg de meest populaire biologische producten.

 

Biologisch voedsel, open dagen bij de biologische boer.

▲Top

De jaarlijkse Open Dagen bij de biologische boer en tuinder hebben dit jaar een recordaantal van ruim 80.000 bezoekers getrokken. Biologica, de landelijke organisator van de Open Dagen, zegt dat het grote aantal bezoekers te danken is aan de vele activiteiten die de boeren en tuinders aanboden op hun erf, en de groeiende belangstelling van consumenten voor gezonde en biologische voeding. Het mooie weer zal ook zeker invloed gehad hebben op de goede opkomst.

Op zaterdag 17 en zondag 18 hadden hadden 210 biologische boeren en tuinders, verspreid over het hele land hun deuren opengezet voor het publiek. Met proeverijen, rondleidingen, fietstochten, boerenmarkten en kinderactiviteiten werden consumenten geinformeerd over de productiewijze en smaak van biologische voeding. Zowel de bezoekers als de boeren en tuinders hebben de Open Dagen heel positief ervaren. De bezoekers waardeerden de Open Dagen met een 8. Biologische akkerbouwer Hans Roozendaal uit Strijen meldt dat hij een ‘superdag’ heeft gehad. Roozendaal: ‘Het was berengezellig en eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad op zowel het teeltbedrijf, de boerenmarkt als de webwinkel. Vooral de rondleiding met de huifkar en paarden was een succesnummer, evenals het geiten aaien en het verhaal van de imker.’

De Open Dagen werden dit jaar voor de negende keer door Biologica georganiseerd en zijn mede mogelijk gemaakt door Triodos Bank. Milieudefensie heeft op ruim 40 locaties fietstochten georganiseerd in samenwerking met de Natuurwinkel. Van Eigen Erf heeft op circa 10 locaties boerenmarkten georganiseerd.

Het evenement werd door 75.000 mensen bezocht.
Bron: Biologica
 

 

Biologisch voedsel

▲Top

Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu, dier en mens. In allerlei voorschriften is vastgelegd wat daaronder wordt verstaan. Het instituut Skal controleert of ze worden nageleefd. Biologische producten zijn herkenbaar aan het EKO-keurmerk, het Europese keurmerk voor biologische producten en/of de term ‘biologisch’ of vertalingen daarvan (organic, ökologisch, biologique). In het algemeen zijn biologische producten net zo gezond en veilig als niet-biologische producten.

De biologische landbouwnormen zijn gebaseerd op het behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren. Biologische boeren maken gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en mest en geven dieren meer ruimte dan in de reguliere veehouderij gebruikelijk is. Kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn verboden.

De ingrediënten voor biologische producten zijn zoveel mogelijk biologisch. In biologische producten is slechts een beperkt aantal additieven van natuurlijke oorsprong toegestaan. Zo zijn de meeste kleur-, geur- en smaakstoffen verboden.

Nergens in de productieketen wordt gentechnologie toegepast. Daarmee is niet alleen het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten, maar ook van genetisch gemodificeerde enzymen en diervoer uitgesloten.

Andere landbouwvormen

In navolging van de biologische landbouw worden ook in de gangbare landbouw steeds vaker milieuvriendelijke methoden toegepast. Geďntegreerde teelt, waarbij grenzen gesteld worden aan kunstmest- en bestrijdingsmiddelengebruik, is daarvan een voorbeeld. Aan de andere kant zijn er boeren die nog een stapje verder willen gaan dan de biologische landbouw, zoals de biologisch-dynamische boeren. Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter-keurmerk.

 

Er zijn nog zoveel redenen voor biologisch eten

▲Top

10-2-2006

Biologische groenten dragen meer dan gangbaar voedsel bij aan een gezond milieu. Ook daarom moet de politiek de biologische landbouw steunen.
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over biologische landbouw. De doelstelling van de regering is dat in 2010 minimaal 10 procent van het landbouwareaal hiervoor bestemd is, en die lijkt met de huidige 2,5 procent nog ver weg. Maar de sector groeit gestaag. Waar steeds minder geld uitgegeven wordt aan voedsel en steeds meer boeren en tuinders stoppen, blijft de biologische sector in de lift.

Al jaren is er een brede discussie gaande over positionering van de biologische sector. Moet biologisch gewoon zijn, of juist bijzonder? Gaat het over milieu, over gezondheid over smaak? Er zijn talloze consumentenonderzoeken verricht en er zijn ook veel verschillende slagzinnen gehanteerd. Logisch, gezien het scala aan argumenten waarom mensen –van Jan Modaal tot hedonisten tot al dan niet vegetarische idealisten– biologische producten kopen. Beter gezegd wat is de kern van de verwarring?

’Biologische groenten niet gezonder dan gangbare groenten’ kwam onlangs in kranten en tv-journaals naar aanleiding van een steekproef van de Consumentenbond. Kennelijk heeft de buitenwereld de biologische sector een gezondheidsclaim opgespeld om die vervolgens te ontkrachten. De sector kijkt zelf een beetje verbaasd toe. De kern van de biologische landbouw en voeding is dat de voedselproductie weer wordt gebaseerd op ecologische draagkracht van de directe omgeving, zonder ingrijpen en opjagen met kunstmest en bestrijdingsmiddelen en met respect voor dieren. Dit vanuit de wetenschap dat gezonde voeding voortkomt uit een gezond landbouwsysteem. Biologische topkok Eric van Veluwen noemde bio-boeren in dit kader: ’De apostelen van deze tijd’.

Het is nog maar twee generaties geleden dat landbouw en voeding sterk in onze cultuur waren verankerd. Na de Tweede Wereldoorlog nam de industrialisering van landbouw en voeding een enorme vlucht. Een revolutionair proces dat veel heeft opgeleverd, zoals een ruim aanbod van betaalbare voeding en gemak. Helaas verdween de kritische zelfreflectie. Chemische kleur- geur- en smaakstoffen werden steeds belangrijker omdat de smaak tijdens de grootschalige verwerkings- en distributieprocessen verloren ging. Minister Veerman van LNV repte onlangs terecht over het belang van smaakles op basisscholen. Een ander gevolg was de vervreemding van de burger van landbouw en voeding. Kinderen weten echt niet meer waar de melk vandaan komt.

Wat kan biologische landbouw en voeding hier bieden en zijn er meetbare voordelen? Jazeker, de biologische landbouw scoort beter als het gaat om bodemvruchtbaarheid en bodemleven. Daarnaast is er volgens recent Brits onderzoek een grotere verscheidenheid aan vogels, vlinders en insecten en plantensoorten op en rond de bedrijven.

En is het ook gezonder? Het belangrijkste is dat we meewerken aan een gezond milieu. Verder is de biologische productiewijze vrij van chemisch-synthetische middelen en worden antibiotica met grote terughoudendheid gebruikt bij de ziekte van dieren. We constateren dat de grote voedselschandalen van de laatste jaren vrijwel altijd voortkomen uit de strijd om de laagste prijs, waardoor stoffen als dioxine in veevoeder terecht komen. Kunnen dit soort dingen nooit gebeuren in de bio-sector? Jawel, maar de kans is veel kleiner. Als het gaat om ’kwaliteit’ heeft de biologische landbouw naast gedegen controles het pluspunt van de transparantie, door het vaak intensieve contact tussen boer en consument. Denk aan open dagen, acties als ’adopteer een kip’ en directe verkoop op de boerderij, waar de consument kan zien waar zijn producten vandaan komen.

Is dit allemaal exclusief biologisch? Nee, maar we zijn wel voortrekker op belangrijke vraagstukken van deze tijd. Namelijk betrokkenheid bij je eigen omgeving, gezonde voeding (obesitas neemt een vlucht door te zoet en te vet eten) en behoud van biodiversiteit (het verdwijnen van soorten vormt volgens de FAO de grootste bedreiging voor de toekomstige voedselvoorziening). Kijken we naar de som der delen en de verankering van landbouw en voeding in onze samenleving, dan is de biologische landbouw onbetwist koploper duurzaamheid, gezondheid en innovatie.

Al met al is de biologische sector een onmisbare speler om tot duurzame landbouw en voeding te komen die de volle steun verdient van de politiek. En is het is de verantwoordelijkheid van kamerleden om zich niet te laten leiden door incidentele onderzoeken, maar een richting te bepalen voor een duurzame landbouw. Met name de boeren en tuinders verdienen daarvoor onze steun. Want al zijn het natuurlijk niet allemaal apostelen, ze zijn wel de leveranciers van groene diensten die horen bij onze cultuur en landschap.

Bert van Ruitenbeek is directeur van Biologica, ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding.

Bron: Trouw, 10 februari 2006
  Kijk ook eens op:
  www.duurzaamverder.nl
www.biovoedsel.nl
www.biologischsnoep.nl
www.biologisch-wijnen.nl
www.ekozine.nl
www.biologisch-eten.nl

www.biologisch-producten.nl
 

Biologisch voedsel in opmars. Steeds meer mensen stappen bewust over op biologisch voedsel.